Autolakovna Voříšek, autoservis, pneuservis

VOC a vodou ředitelné laky

Historie

Vodou ředitelné laky patří již dlouho ke standardním lakovacím systémům v sériové výrobě automobilů a ani v autoopravárenství neexistuje důvod proti jejich použití.

Myšlenka nahradit organická rozpouštědla vodou zaměstnávala výrobce laků již od 70. let. Nahrazení organických rozpouštědel vodou umožňuje nejen ekologické lakování, ale i zvýšenou bezpečnost - vodou ředitelné laky nejsou tak lehce hořlavé jako laky na bázi organických rozpouštědel.

Rozvoj materiálů na bázi vody byl započat v sériové výrobě automobilů - američtí výrobci automobilů pracovali již v 70. a 80. letech s lakovacími technologiemi na bázi vody. Plnič na bázi vody byl v Evropě poprvé zaveden v roce 1983 a koncem 80. let byla spuštěna první linka na sériovou výrobu automobilů s vodou ředitelným systémem. Ukázalo se, že došlo nejen ke snížení emisí rozpouštědel, ale že tyto nové technologie mají i mnoho kvalitativních předností. Barevné odstíny a efekty získaly na brilantnosti. Dnes je již více než 70 % všech evropských automobilů lakováno za použití laků se sníženým obsahem rozpouštědel.

Hlavní výhody

Jednoduché použití

  • přesných barevných odstínů lze docílit i při míchání velmi malých množství (již od 50 g)
  • s použitím relativně nízkého počtu míchacích laků lze docílit velmi dobrou přesnost barevných odstínů
  • prostřednictvím měrek lze u vodou ředitelného laku velmi jednoduše, rychle a čistě docílit potřebnou stříkací viskozitu
  • velmi dobře se hodí i na menší opravy

Hospodárnost

  • zvýšená viskozita dodávaných míchacích komponentů zaručuje dobrou vydatnost
  • vyšší krycí schopnost šetří materiál a čas při aplikaci

Ekologičnost

  • dodržení zákonných směrnic VOC díky nízkému obsahu rozpouštědel
  • redukce odpadů, která je umožněna úplným vyprázdněním plastových obalů

VOC - těkavé organické látky

Používáme kvalitní přípravky firmy STANDOX, které splňují přísné limity VOC.

V tabulce naleznete maximální povolené limity VOC:

Předčištění 200 g/l
Příprava a čištění podkladu 850 g/l
Karosářské plniče a tmely 250 g/l
Základové a plnící nátěrové hmoty 540 g/l
Reaktivní základové nátěrové hmoty 780 g/l
Vrchní čirý lak 420 g/l
Basislak 420 g/l
Vrchní pigmentovaný lak 420 g/l
Speciální vrchní nátěrové hmoty 840 g/l


Copyright © 2007 - 2021
Autolakovna Voříšek s. r. o.
Servind Standox BASF BMW ColorSystem