Autolakovna Voříšek, autoservis, pneuservis

Příčiny závad při lakování a jejich předcházení

Při každodenní práci s nátěrovými hmotami se někdy setkáme také se závadami, které nejsou vždy následek špatné kvality nátěru, ale častěji vyplývají z neznalosti materiálu, jeho nesprávného použití, podmínek a techniky aplikace. Velmi důležité je, abychom uměli takové vady analyzovat, zjistit příčinu a což je nejdůležitější, předcházeli jim. Tak se jak Vy spotřebitelé, tak my výrobci, vyhneme zbytečným nákladům, nespokojenosti a negativní reklamě. Před Vámi se nachází návod, který Vám při tom bude pomáhat. Pokusili jsme se co nejnázorněji popsat nejčastější chyby při lakování, se kterými se v praxi setkáváme, stanovit jejich příčíny a především poradit, jak jim zabránit.

 

Defekty laku

Tvoření mráčků

Příčiny:

 • nesprávná viskozita stříkacího laku, technika stříkání, odlišná doba odvětrání a nesprávná teplota stříkací kabiny
 • špatná stříkací pistole, stříkací tryska, stříkací tlak
 • použití nevhodného ředidla

Prevence:

 • materiál musí být přesně namíchán
 • stříkací pistole musí být vedena souběžně s objektem
 • zvolit vhodnou stříkací pistoli a trysku
 • používat pouze doporučené ředidlo
 • dodržovat dobu na odvětrání
 • respektovat předpisy pro zpracování podle technického listu

Řešení:

 • u konvenčního basislaku: před nástřikem čirého laku použít kapičkovou metodu
 • po proschnutí čirého laku zbrousit povrch a nově nalakovat
 • u vodou ředitelného basislaku: provést rovnoměrný nástřik závěrečné vrstvy do mokrého basislaku podle technického listu

Zvedání laku

Příčiny:

 • probroušení až na podklad, neizolováno
 • izolováno s nevhodným plničem / primerem
 • plnič / primer nebyl nanesen podle předpisu
 • podklad nebyl proschnutý

Prevence:

 • test ředidlem
 • izolovat s EP-plničem nebo 2K-plničem; přitom plnič nanášet ve více slabých vrstvách a dodržovat doby na odvětrání
 • vyvarovat se probroušení

Řešení:

 • nechat krycí lak správně proschnout
 • poškozené místo vybrousit, izolovat a znovu od začátku nalakovat

Rýhy po broušení

Příčiny:

 • použit příliš hrubý brusný papír
 • nedostatečně vytvrzený plnič
 • nedostatečně jemně vybroušený polyesterový tmel
 • nedostatečné odizolování tmelu před aplikací vrchního krycího laku

Prevence:

 • použít předepsaný brusný papír
 • tmelená místa dostatečně izolovat 2K-plničem
 • použít správné množství tužidla pro daný plnič

Řešení:

 • nechat proschnout a zbrousit
 • izolovat nebo odstranit podklad, znovu nalakovat

Nečistota a prach v basislaku

Příčiny:

 • vniknutí nečistoty ze znečištěného vzduchu nebo z nefiltrovaného basislaku do vlhkého filmu laku

Prevence:

 • vždy dbát na čistotu ve stříkací kabině
 • vyfoukat nečistoty z mezer a škvír, zajistit bezprašnost ve všech fázích procesu zpracování
 • nosit speciální oblek pro stříkání v kabině, který nepouští vlákna
 • používat sítko / filtr na lak

Řešení:

 • poškozená místa přebrousit a nanést basislak

Nečistota a prach v čirém laku

Příčiny:

 • během nanášení se dostala nečistota do vlhkého filmu čirého laku
 • podle barevného odstínu je tato nečistota vidět jako tmavé nebo světlé tečky

Prevence:

 • vždy dbát na čistotu ve stříkací kabině
 • vyfoukat nečistoty z mezer a škvír, zajistit bezprašnost ve všech fázích procesu zpracování
 • nosit speciální oblek pro stříkání v kabině, který nepouští vlákna

Řešení:

 • pomocí broušení a leštění je možno odstranit pouze nečistoty na povrchu čirého laku
 • pokud je nečistota hlouběji, musí se znovu nanést basislak a čirý lak

Špatná kryvost

Příčiny:

 • neexistuje správný a jednotný podklad (efektové lakování)
 • nedostatečný nános krycího laku
 • příliš mnoho ředidla

Prevence:

 • nastříkat jednotný podklad
 • dodržet síly vrstev
 • vyvarovat se příliš velkého přídavku ředidla

Řešení:

 • zbrousit a znovu nalakovat

Jehličkové vpichy v polyesterových materiálech

Příčiny:

 • nedostatečné proschnutí podkladu
 • polyesterové materiály nebyly izolovány s 2K-plničem
 • póry nebyly vybroušeny

Prevence:

 • podkladové materiály nechat dobře vyschnout
 • póry pečlivě vybrousit nebo vytmelit
 • na plnič aplikovat "jemný tmel"
 • zajistit homogenní směs tužidla a tmelu, vyvarovat se mříměsí vzduchu
 • jemné tmelení pomocí ostré stěrky zabraňuje vytváření pórů

Řešení:

 • póry přestříkat plničem Polyester-Spritzplastic
 • poškozené místo vybrousit a znovu nalakovat

Zmatnění / lesk

Příčiny:

 • příliš silné vrstvy / příliš vysoká vlhkost vzduchu
 • podklad je napaden rozpouštědlem
 • chyba v tužení nebo tužidlo již reagovalo s vlhkostí
 • nesprávné ředidlo
 • nedostatečný přívod čerstvého vzduchu
 • přerušené schnutí
 • příliš rychlé nanesení čirého laku
 • příliš brzké zpracování špatným leštícím přípravkem

Prevence:

 • respektovat předpisy pro zpracování v technickém listu
 • dobře zavírat plechovky s tužidlem
 • zajistit dostatečný přívod čerstvého vzduchu během schnutí
 • urychlované schnutí nepřerušovat

Řešení:

 • zbrousit, přeleštit
 • zbrousit, znovu nalakovat

Poruchy přilnavosti na plastech

Příčiny:

 • nedostatečné čištění, schnutí (temperování)
 • nevhodná penetrace
 • nesprávný lakovací systém

Prevence:

 • před čištěním a nánosem plniče nechat temperovat
 • pečlivě vyčistit
 • nechat odpařit rozpouštědla
 • použít vhodný přilnavostní primer (penetraci)
 • pracovat podle údajů v technickém listu

Řešení:

 • vyčistit proudem páry, zbrousit, vyčistit a znovu nalakovat
 • zbrousit a znovu nalakovat


Copyright © 2007 - 2021
Autolakovna Voříšek s. r. o.
Servind Standox BASF BMW ColorSystem