Autolakovna Voříšek, autoservis, pneuservis

Stříkací boxy

V současné době máme 3 kombinované lakovací a sušící kabiny a halu o rozměrech 18 x 9 x 5 m, 9 x 9 x 5 m, 7,5 x 4 x 3 m a dále halu s odsávací podlahou o velikosti 6 x 9 x 5 m. Výkony hal dosahují 27 tis. m3.

Lakovací kabiny mají funkci stříkacího boxu i sušárny a jsou průjezdné. Pracují ve dvou režimech:
1. fáze nástřiku při teplotě cca 20 °C
2. fáze sušení při teplotě 60 °C

Ve stropech kabin jsou umístěny filtry pro filtraci vstupního vzduchu. Odcházející vzduch prochází přes filtry v podlaze a na stěnách pod rošty, které slouží k zachycení tuhých znečišťujících látek. Ohřev vzduchu pro fázi sušení je nepřímý přes výměník tepla z nerez oceli. K ohřevu slouží zemní plyn.

Aby bylo dosaženo perfektních výsledků lakování, je nutná optimálně fungující a naprosto čistá lakovací kabina. Čistotě a hygieně věnujeme velkou pozornost, veškeré prvky pravidelně kontrolujeme, udržujeme a měníme.

Ekologickou likvidaci filtračních materiálů a ostatního odpadu autolakovny zajišťuje firma ECO-F a.s.

Pečlivou pozornost věnujeme i stříkacím pistolím a vzduchotechnice. Při lakování vodou ředitelnými laky musí být stlačený vzduch vody naprosto zbavený a nesmí obsahovat ani mikrokapičky mazací emulze. Obojí by způsobilo vady lakovacího povrchu. Investovali jsme proto do kvalitního šroubového kompresoru, který nám toto zajistí.

Lakovací hala 18 x 9 x 5 m:
Lakovací hala

Filtry na stěnách:
Filtry na stěnách

Lakovací kabina 9 x 9 x 5 m:
Lakovací kabina

Lakovací kabina 7,5 x 4 x 3 m:
Lakovací kabina

Pohled do lakovací kabiny:
Pohled do lakovací kabiny

Hala s odsávací podlahou:
Hala s odsávací podlahou

Sušící zařízení:
Sušící zařízení

Šroubový kompresor:
Šroubový kompresor


Copyright © 2007 - 2021
Autolakovna Voříšek s. r. o.
Servind Standox BASF BMW ColorSystem